Przejdź do treści

GLUM Gurdau (GUCIO) 

Urodzony 28.12.2018 roku. Nazywamy go GUCIO. 

Reproduktor.

GUCIO jest wolny od chorób genetycznych: 

1. Ataksja o późnym początku (LOA) – Genotyn N/N

2. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA) – Genotyp N/N

3. Mielopatia zwyrodnieniowa  (egzon 2)  (DM) – genotyp N/N

4. Młodzieńcza choroba mózgu / encefalopatia młodzieńcza (JBD) – genotyp N/N

5. Pierwotne zwichnięcie soczewki (PLL) – genotyp N/N

 

Translate »