News

Data: 19-04-2009

19.04.2009  Wystawa Krajowa Częstochowa

ALF z Bukovskych lesu klasa otwarta – ocena doskonała lokata 1

AXI Remital-Poland klasa pośrednia – ocena doskonała lokata 1

KIM Vakuc klasa pośrednia – ocena doskonała lokata 1

Data: 18-04-2009

18.04.2009 Wystawa Krajowa Grudziądz

Border Terrier  KIM Vakuc klasa otwarta – ocena doskonała, lokata 1 CWC – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie

Parson russell terrier AXI Remital-Poland(FCI) klasa pośrednia – ocena doskonała,lokata 2

ALF z Bukovskych lesu klasa otwarta – ocena doskonała, lokata 1, CWC, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie  –  ALF-ik  tym samym spełnił wymogi i uzyskał tytuł CHAMPION POLSKI